Onderzoek inbraakcijfers door SmartAlarm: inbraken per nacht, per regio

Onderzoek inbraakcijfers door SmartAlarm: inbraken per nacht, per regio

 

nachtelijke-inbraken-per-uur-1

Meeste nachtelijke inbraken tussen 3 en 4 uur ‘s nachts

De piek van nachtelijke inbraken ligt tussen 3:00 en 4:00 uur. Dit blijkt uit een analyse van Smartalarm.nl, op basis van politiecijfers.  Bijna 22% van alle nachtelijke inbraakmeldingen komt tussen drie en vier uur ‘s nachts bij de politie binnen. Tussen 5:00 en 6:00 is het juist het rustigst. Gemiddeld wordt er 71 keer per nacht melding gedaan van inbraak. Naast tijdgebonden verschillen kwamen ook andere opvallende feiten naar boven.

Wanneer wordt het meest ingebroken?

Meeste inbraakmeldingen op zaterdagen, vooral in december.

In het weekend komen de meeste inbraakmeldingen binnen bij de politie. De woensdag is daarentegen minder populair bij inbrekers. Op woensdag wordt er namelijk 13% minder vaak melding gedaan van inbraak dan op zaterdag. Met name de nacht van dinsdag op woensdag is relatief rustig.

Met gemiddeld 22.000 meldingen is december de drukste maand voor inbrekers. Ook andere donkere maanden zijn populair, want januari en november staan respectievelijk op de tweede en derde plek.

Tijdens de wintermaanden gaan inbrekers eerder op pad dan in de zomer. In de maanden juni en september wordt het minst vaak melding gedaan van inbraak.  

Meeste woninginbraken in Rotterdam

Woninginbraken vinden naar verhouding het meest plaats in de politieregio Rotterdam. Ruim 87% procent van alle inbraakmeldingen in Rotterdam betreft een woninginbraak. In de regio’s Oost-Nederland en Noord-Nederland wordt naar verhouding het vaakst bij bedrijfspanden ingebroken. Het percentage bedrijfsinbraakmeldingen ligt in het noorden en oosten van het land ruim 22% hoger dan in Rotterdam.

In de politieregio’s Oost-Nederland en Midden-Nederland is sinds 2013 de sterkste dalende trend zichtbaar in het totale aantal inbraakmeldingen. In Limburg is er daarentegen sprake van een lichte stijging in het aantal jaarlijkse meldingen sinds 2013. Deze stijging komt vooral door een toename in het aantal woninginbraken in de zuidelijke provincie.

 

statestieken-inbraakmeldingen-per-maand-1

Beveilig u tegen woninginbraak

Wilt u na het lezen van deze inbraakcijfers graag weten wat u zelf wilt kunt doen tegen wonininbraak?