Onderzoek kerstinbraken 2016

SmartAlarm: Onderzoek Kerstinbraken 2016

Het einde van het jaar nadert en de feestdagen staan weer voor de deur. Deze dagen zijn voor veel mensen een moment om op bezoek te gaan bij vrienden en familie. Maar wanneer mensen gezellig samenkomen om Kerst te vieren en aan het kerstdiner te schuiven, grijpen inbrekers hun kans. 

 

 

Op dat spaarzame moment zijn veel huizen in Nederland namelijk onbewaakt. Om de cijfers rondom deze kerstinbraken in kaart te brengen, heeft SmartAlarm politiecijfers van de afgelopen drie jaar onderzocht. Tijdens het onderzoek kwam een aantal opmerkelijke feiten naar boven.

 

kerst-per-dag-3

Hoe vaak wordt er ingebroken tijdens Kerst?

De laatste week van het jaar is de kans op een inbraak 40% groter vergeleken met de rest van het jaar. In de week voor oud en nieuw waren er de afgelopen drie jaar gemiddeld 3.884 meldingen van inbraak. De meldingen van de inbraken komen vooral binnen tijdens en na de kerstdagen.

De meeste meldingen van ‘kerstinbraak’ zijn afgelopen jaar gemeld in politieregio Oost-Nederland.

Op welke dagen en hoe laat zijn inbrekers het meest actief?

Tweede Kerstdag is licht favoriet bij inbrekers: 34,3% van de inbraken rondom Kerst wordt gepleegd op de Tweede Kerstdag. Hierbij is de relatief drukke ochtend van 27 december – de uitloop van Tweede Kerstdag – nog niet meegerekend.

Vooral tijdens het kerstdiner worden veel inbraken gepleegd. Tijdens de kerstdagen kwamen de meeste inbraakmeldingen afgelopen jaar namelijk binnen tijdens de avonduren. Tussen 19:00 en 00:00 is er een duidelijke piek zichtbaar in het aantal meldingen.

Dit tijdstip is voor inbrekers het meest veilig, aangezien de kans dat mensen rond het avondeten nog terugkomen klein is. Ook is het tegen deze tijd donker en kunnen inbrekers sneller ongezien hun gang gaan. Daarnaast is de sociale controle tijdens de kerstdagen ook minder, omdat veel buren dan niet thuis zijn en het rustiger is op straat. 

kerst-per-uur-2
kerst-woning-vs-bedrijf-per-regio-1

Bedrijfsinbraken versus Woninginbraken

Normaal gesproken wordt 85% van de inbraken in een woonhuis gepleegd, en ongeveer 15% in een bedrijfspand. Tijdens de kerstdagen vinden inbrekers het duidelijk interessanter om in te breken in een woning dan in een bedrijfspand of gebouw van een instelling. Tijdens de kerstperiode neemt het aandeel woninginbraken namelijk met gemiddeld 7% toe.

In de politieregio Zeeland-West- Brabant is er sprake van het grootste verschil in het aandeel van woninginbraken tijdens Kerst ten opzichte van andere dagen. Tijdens Kerst verleggen inbrekers in deze politieregio het vaakst hun aandacht van bedrijfspanden naar woonhuizen. Ten opzichte van andere dagen is hier namelijk een stijging van 9,4% te zien. Ook in Noord-Nederland (9,3%) en Oost-Nederland (9,3%) is een sterke stijging zichtbaar in het aandeel van woninginbraken.

In politieregio Rotterdam is de stijging van het aandeel woninginbraken met 3,6% het kleinst, maar deze regio was (en is) al koploper qua aandeel woonhuisinbraken.